Bina 2020 tuonyena

Bina 2020 n ninŋ, ATAPEB daan sun tuona ne yen jaanddied canbaa-nba :

1) 30.12.2019 saa yen 4.1.2020 : Jaanddied niib 33 nba sɔgnd Yendu Mɔmaam b jaanddied n ninŋ daan gaal masɔgnda cincinn tunda.

2) 28.2.2020 : Ciɛnm kalaatu bincincinn miɛda 10 daan gaal tunda k l nyuan nand nba k b lii Yiesu Kristo ninnaɔnŋ kadaaɔg  nba k t yi "Yiesu Kristo" nyan.

3) Binn ne ninŋ, t daan tie niib 78 tunda taal fuunu muntaa Yendu Mɔmaam cenŋu po.

4) 29.8.2020 : Jaanddied canbaa-nba kobg yen maadi daan taan g suol lanbonjala nba be Yendu Kadakpelug n.

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.