Lanbona yen l niimn

“Lanbona yen l niimn” kadaaɔg bo nyiɛ bina 2008, ATAPEB sann po (diid tinŋ po ne).

SIL tuonsunŋaciɛɔnŋ mɔ bo nyan l kadaaɔg bina 2016 ɛntɛrnɛt n ninŋ (nyii ninnaɔnŋ nba kpiɛ ne).

Partager