Yendu Kadaaɔg n laabaal

Ne buol ne, a bu la fiidio yenn-nba nba ŋɔnŋ yal bo diɛn g biɛ tien Yendu Kadaaɔg n.

Samari janimɔn

Yonmdaan lugd Dafiid